Fonts orals

Margalida Blanquer Genovart, Gabriel Janer Manila, Alexandre Jaume Font, Jaume Morey Sureda, Joan Lacomba García, Esperanza López Tortosa, Manel Suàrez Salvà

 

Publicacions periòdiques

Bellpuig, Coanegra, Diario de Mallorca, Flor de Card, MallorcaDiario, Temps de la Memòria

 

Arxius consultats

Arxiu del Regne de Mallorca (Palma), Biblioteca Bartomeu March (Palma), Centre d’Estudis i Documentació Contemporània – CEDOC (Palma), Biblioteca de Can Sales (Palma), Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), Archivo Provincial de Salamanca, Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares).

 

Llibres i articles consultats

BESTARD CLADERA, Bartomeu (Coord.) (2003). Guia del Castell de Bellver. Palma: Ajuntament de Palma.

CAPELLÀ, Llorenç (1989). Diccionari vermell. Palma: Editorial Moll.

CAPELLÀ, Margalida (2009). Dones republicanes. Memòria de la Guerra Civil a Mallorca (1936-1939). Volum I. Palma: Lleonard Muntaner Editor.

CAPELLÀ, Margalida (2010). Dones republicanes. Memòria de la Guerra Civil a Mallorca (1936-1939). Volum II. Palma: Lleonard Muntaner Editor.

CAPELLÀ, Margalida (2014). Veus republicanes. Memòria de la Guerra Civil a Mallorca (1936-1939). Vol. III. Palma:.Lleonard Muntaner Editor

CARRINGTON, Victoria (2009): “I write, therefore I am: texts in the city”. Journal of Visual Communication, Núm. 8.

Diversos autors (1986): Memòria Civil. Mallorca en Guerra (1936-1939). Suplement del periòdic Baleares.

GALIANA VEIRET, Pere (2009). Les coves de Bellver. Palma: Ajuntament de Palma.

GARÍ SALLERAS, Bartomeu (2007). Porreres. Desfilades de dia, afusellaments de nit. Col·lecció: La Guerra Civil, Poble a Poble. Palma: Edicions Documenta Balear.

GARÍ SALLERAS, Bartomeu (2015). La fossa dels mariandos. Obrir per poder tancar la història.  Palma: Lleonard Muntaner Editor.

GINARD FERON, David (2012). Treballadors, sindicalistes i clandestins. Vol. I. Ed. Documenta Balear. Palma.

GINARD FERON, David (2014). Treballadors, sindicalistes i clandestins. Vol. II. Ed. Documenta Balear. Palma.

GINARD FERÓN, David (2016): Aurora Picornell (1912-1937). De la història al símbol. Palma: Ed. Documenta Balear.

JOHNSON, Michael Lee (2009): “Written on the Walls: Inmate Graffiti Within Places of Confinement”. The Archaelogy of Institutional Life. Alabama: University of Alabama.

MASSOT I MUNTANER, Josep (1986). La Guerra Civil a Mallorca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MASSOT I MUNTANER, Josep (1990). Els escriptors i la Guerra Civil a les Illes Balears. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MASSOT I MUNTANER, Josep (1996). El primer franquisme a Mallorca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MASSOT I MUNTANER, Josep (1997). Guerra Civil i repressió a Mallorca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

MONER, Lina (2012). Emili Darder i Cànaves (1895-1937). Metge i polític, víctima de la repressió franquista. Palma: Ed. Documenta Balear / Fundació Emili Darder.

MOREY, Jaume (2016): Artà. Llarg camí cap el desastre. Vol I i II. Col·lecció: La Guerra Civil, Poble a Poble. Palma: Edicions Documenta Balear.

MORRO MARCÉ, Joan. Històries de la repressió. Testimonis de la repressió franquista a Santa Maria del Camí. [INÈDIT]

PINÓS, Núria; GONZÁLEZ, Antoni (1996): Els grafits de les Brigades Internacionals de l’església del castell de Castelldefels (1938-1939). Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Cooperació, Servei del Patrimoni Arquitectònic Local.

RODRÍGUEZ GALLARDO, Ángel; BALLESTA, José (2008): “Camposancos: Una ‘imprenta’ de los presos del franquismo”. Complutum, Vol. 19, Núm. 2.

ROSSELLÓ PONS, Magdalena; GONZÁLEZ GÓZALO, Elvira (2006). Els grafits de la Torre de l’Homenatge del Castell de Bellver. Palma: Ajuntament de Palma.

SCHALEKAMP, Jean A. (1981). Mallorca, any 1936. D’una illa hom no en pot fugir. Palma: Premsa Universitària

SUÁREZ SALVÀ, Manel (2011): La presó de Can Mir. Un exemple de repressió feixista durant la Guerra Civil a Mallorca. Palma: Lleonard Muntaner Editor.

SUÁREZ SALVÀ, Manel (2015). Suborns i tretes a la presó de Can Mir (1936-1941). Noves aportacions. Palma: Lleonard Muntaner Editor.

 

Altres

Programa Ona Perifèries (Ona Mediterrània)

 

 

      

Puja