• Introducció i justificació     …………………………………………………………………       Capítol 1
  • Quan la pedra és un crit     …………………………………………………………………       Capítol 2
  • Anàlisi dels grafits     ………………………………………………………………………..        Capítol 3
  • Contingut i interpretació     ………………………………………………………………..        Capítol 4
  • (In)visibles     ………………………………………………………………………………….        Capítol 5
  • Una història que perduri. Les conclusions     ……………………………………………       Capítol 6
  • Bibliografia i fonts     …………………………………………………………………………       Capítol 7
  • Grafits     ………………………………………………………………………………………..       Capítol 8
  • Mapa     …………………………………………………………………………………………       Capítol 9
  • Inventari     ……………………………………………………………………………………..    Capítol 10

      

Puja